Driftspersonalet på Mørke fjernvarme afholder ferie i Uge: 28, 31,32.

Kontoret holder lukket Onsdag i uge: 28,30,31,32

Henvendelse i forbindelse med driftsproblematik skal ske på vagttelefon:

40 11 82 30  

 

God sommer!!

Ny måde at få årsopgørelsen, budget,styringstabel på

Vi har som noget nyt valgt at sende årsopgørelsen, budget, og styringstabel ud sammen med den første aconto opkrævning i september. Det vil sige at...